מפקדת הפיקוד

מוקד מידע ארצי פניות לפיקוד העורף
בכל שאלה בתחומי ההתגוננות האזרחית ניתן לפנות למרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 104- חיוג חינם מכל טלפון.
מענה אנושי 24 שעות ביממה, בכל השפות.
מרכז מידע חומרים מסוכנים 08-9783822/3
ענף רשויות ומשרדי ממשלה 08-9783833

מחוזות

קצין אוכלוסייה מחוז צפוני 04-6512303
קצין אוכלוסייה מחוז דן 03-5126210
קצין אוכלוסייה מחוז ירושלים 02-5012254
קצין אוכלוסייה מחוז מרכז 08-9383219
קצין אוכלוסייה מחוז דרום 08-9927345

חומרים מסוכנים

מרכז חומ"ס 08-9783822/1
ק. מפעלים מחוז צפוני 04-6512649/8
ק. מפעלים מחוז מרכז 03-9382335
ק. מפעלים מחוז דן 03-6816571
ק. מפעלים מחוז ירושלים 02-5697203/2508
ק. מפעלים מחוז דרום 08-9927345

משרדי ממשלה

משרד התעשיה,המסחר והתעסוקה טלפון: 03-5634220 שלוחה 224
פקס: 03-5613428
משרד הבינוי והשיכון טלפון: 03-7632823
פקס: 03-7632824
משרד התיירות טלפון: 03-5207600
פקס: 03-5207612/15
דוא"ל: feliw@tourisum.gov.il
משרד החינוך חדר מצב טלפון: 02-6222211
קו פתוח לפניות תלמידים 1800-222-003
המשרד לקליטת עלייה טלפון: 12-55-08-10-10
אתר: www.moia.gov.il
משרד הרווחה חיוג מקוצר 118
אתר אינטרנט: www.molsa.gov.il
מרכז סיוע ארצי המאוכלס 

שירותי חירום

משטרה 100
מגן דוד 101
מכבי אש 102
מוקד עירוני 108
מוקד בזק 199
מוקד חברת החשמל 103
מרכז להשאלת ציוד רפואי של הליונס 7430176
תורנות בתי מרקחת 09-7649214