תושבות/ים יקרות/ים, 

בעיר הוד השרון מספר גני ילדים הממוקמים במבנים וותיקים, ללא מיגון תקני (מקלט /מרחב מוגן). לפיכך, עיריית הוד השרון המחויבת לבטיחות ובטחון ילדי העיר, יזמה תכנית שתיתן מענה לשינויים במצב הביטחוני בתיאום עם הנחיות פיקוד העורף כדי לאפשר רצף לימודים.
במסגרת התוכנית הוגדרו מיקומים חלופיים בהיערכות מוקדמת, על מנת לתת מענה לגנים ללא מיגון ולהפעיל תוכנית זו עפ"י הערכת מצב בזמן אמת ועפ"י הנחיות פיקוד העורף.

התוכנית תופעל אם וכאשר פיקוד הערוף יעלה את רמת המיגון הנדרשת לקיום לימודים בעיר. במידה ולא יתקיימו לימודים, התוכנית אינה רלוונטית. 
 

לתשומת לבכם, במידת הצורך עם הפעלת התוכנית תשלח להורים הודעת עדכון.

 

לנוחיותכם, לפרוט מיקומי הגנים החלופיים לחץ כאן