בימים אלו אנו מוצפים במידע - עדכוני חדשות, הנחיות פיקוד העורף וגופים אחרים, עצות להרגעה, עצות להרגעת הילדים, עזרה ראשונה נפשית, עצות להתמודדות ועוד ועוד ועוד...
עודף מידע וחשיפה מוגברת לחדשות עלולים להגביר את החרדה, ועשויים גם להרגיע.
כל אחד מאיתנו מגיב אחרת.

 • הקפידו על צריכה מושכלת של תכנים אמינים ומותאמים ברשת.
 • בדקו מי מקור המידע והימנעו משמועות וממידע לא בדוק.
 • חשבו אם המידע מועיל או מלחיץ.
 • תווכו את המידע לילדים לפי גילם ומצבם הרגשי.
 • לפעמים עדיף כלל לא לחשוף אותם לחדשות.
 • נהלו את זמן המסך שלכם, והזכירו זאת גם לילדים.
 • מה עושה לי טוב ברשת? כמה מידע זה יותר מדי עבורי?

טלפונים חיוניים לשעת חירום, לסיוע, מידע והכוונה להורים וילדים

 • קו חם של משרד החינוך לתמיכה רגשית 1800-250025 
 • קו הסיוע של שפ"י (שירות פסיכולוגי- ייעוצי) 6552*, שלוחה 5. בימים א'-ה' בין 8:00-20:00 ביום  ו' בין 8:00-14:00
 • מוקד עירוני -108
 • מוקד חירום, מידע וסיוע משרד הרווחה – 118
 • ס.ה.ר – סיוע והקשבה באינטרנט לנוער ומבוגרים https://sahar.org.il/ 
 • ער"ן – עזרה ראשונה נפשית 1201
 • תמיכה טלפונית וסיוע נפשי של מרכזי החוסן וקופות החולים:
  כללית - 03-7472010
  מכבי - 3555*
  מאוחדת - 3833*
  לאומית - 507*