yes מפת מיקומי מקלטים בהוד השרון 

כתובת המקלט נקודת ציון
סוקולוב (מגדיאל) סמוך לבית ברחוב סוקולוב 18
גן ציבורי מגדיאל ליד בית הקפה לנוער
נצח ישראל (מגדיאל) סמוך לבית מס` 41 ליד בית הכנסת הציבורי
רחוב אילת (גיל עמל) מאחורי בית המדרש
ששת הימים (גיל עמל) פינת המתנחלים
רחוב רמב"ם (שכונת מזרח) בגן הציבורי
הגולן (גיל עמל) בגן הציבורי
השחל (גיל עמל) בגן הציבורי
רחוב בבלי (גיורא) סמוך לבית מס' 3 ברחוב בבלי
רחוב ירושלמי (גיורא) סמוך לבית מס` 11 ברחוב הנריאטה סולד 
מנוחה ונחלה (גיורא) מאחורי בית מס' 1 ברחוב מנוחה ונחלה
החייל (גיורא) ליד גני הילדים
יורדי הים (גני צבי) סמוך למועדון גני צבי
יורדי הים (גני צבי) יורדי הים פינת העליות
אלכסנדר הגדול (נווה נאמן) סמוך לבית ברחוב שמעון הצדיק 2
הרב שלום נגר 16 (נווה נאמן) מול רחוב החשמונאים 3 צמוד לבית הכנסת
התמר (נווה נאמן) סמוך לבית ברחוב התמר 2
סמטת יהונתן (נווה נאמן) סמוך לבית מס' 5
המכבים (נווה נאמן) מול בית מס` 10 רחוב המכבים
המכבים 44 (נווה נאמן) גינה ציבורית מול רחוב מכבים 44
שמעון הצדיק (נווה נאמן) בחורשה מול רחוב שמעון הצדיק 47
הורד (שיכון עממי) סמוך לבית ברחוב הורד 13 
הצבי (שכון עממי) סמוך לצבי 23
גורדון (שיכון עממי) מימין לבית רני
התכלת (הדר) סמוך לצרכניה
ארלוזורוב (שכונת הפועלים) בגינה ליד בית העם
בפרדס שושנים (רמת הדר) ליד גן צבר
הגלעד (רמת הדר) בגינה הציבורית
השומר פינת סיני (נווה הדר) מול בית ברחוב סיני 3 
השומר פינת צה"ל (נווה הדר) רחוב השומר פינת צה"ל
השומר פינת הידיד (נווה הדר) סמוך לדואר
הפרסה (רמתיים) סמוך לבית ברחוב הפרסה 7
השקמים (רמתיים) הבנים פינת השקמים
החווה החקלאית גולומב 10

 

yes מפת מקלטים (גוגל מפות)
yes מפת GIS